4 Kwaliteitsonderwijs

Met name door de millenniumdoelen is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor meisjes en vrouwen. Op dit moment gaat 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Maar er valt nog veel winst te behalen. In conflictgebieden gaat 50% van de leerlingen met een basisschoolleeftijd niet naar school en wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen of schrijven.

Kwaliteitsonderwijs op alle niveaus

Omdat het met primair onderwijs al erg goed gaat in de wereld, richt dit doel zich zowel op primair als secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Binnen SDG 4 is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hiervoor zijn bekwame docenten nodig en dus goede lerarenopleidingen.

Neem contact op met Heldergroen voor een inspirerend gesprek over hoe jouw merk kan bijdragen aan de SDG’s

Deze klanten dragen bij aan Sustainable Development Goal 4 Kwaliteitsonderwijs