9 Innovatie en infrastructuur

Bij infrastructuur moeten we denken aan transport, wegen, irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie. Om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater, is infrastructuur noodzakelijk. Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Oftewel, door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog.

Een stijgende lijn voor innovatie en infrastructuur

Om dit te bereiken is er technologische vooruitgang nodig. En we hebben innovatie nodig om doelen over klimaat en duurzame energie te bereiken. Naast duurzaam en inclusief, moet infrastructuur in 2030 voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame en inclusieve industrialisatie moet voor meer banen zorgen en het BNP verhogen. In 2020 moeten ook de minst ontwikkelde landen toegang hebben tot internet en er moet meer onderzoek komen naar technologie binnen de industriële sector.

Neem contact op met Heldergroen voor een inspirerend gesprek over hoe jouw merk kan bijdragen aan de SDG’s

 

 

Deze klanten dragen bij aan Sustainable Development Goal 9 Innovatie en infrastructuur