3 Goede gezondheid en welzijn

“Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde het kindersterftecijfer in 2015 met 53 procent ten opzichte van 1990. Toch sterven er elk jaar nog steeds zes miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Het merendeel van deze kinderen wonen in Azië en sub-Sahara Afrika.. Moedersterfte is in 2015 ten opzichte van 1990 met 44 procent gedaald. Maar moedersterfte is in ontwikkelingslanden nog steeds 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen.

De ambities voor goede gezondheid en welzijn

In 2030 moeten het moedersterfte en kindersterftecijfer sterk teruggedrongen zijn. Betaalbare toegang tot medicijnen en vaccin-onderzoek moeten een einde maken aan HIV/aids, tuberculose, malaria en andere tropische ziekten.  Seksuele en reproductieve gezondheidszorg moet in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn. Ook het voorkomen en behandelen van alcohol- en drugsverslaving en het halveren van het aantal verkeersdoden horen bij dit doel.

Neem contact op met Heldergroen voor een inspirerend gesprek over hoe jouw merk kan bijdragen aan de SDG’s

 

 

Deze klanten dragen bij aan Sustainable Development Goal 3 Goede gezondheid en welzijn