2 Geen honger

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door.

Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen mensen wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden naar verhouding de meeste mensen honger, een op de vier mensen in deze regio is ondervoed. Ook sterft bijna de helft (45 procent) van de kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden aan malnutritie.

Wereldwijd duurzame voedselsystemen in strijd tegen honger

Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van voedselveiligheid. De targets van dit doel richten zich onder anderen op het beëindigen van alle vormen van malnutritie in 2030. Het belangrijkste is dat er in 2030 wereldwijd duurzame voedselsystemen zijn die voldoende produceren zonder ecosystemen aan te tasten. Deze systemen moeten goed werken voor kwetsbare groepen als vrouwen, oorspronkelijke bewoners, kleine vissers en herders. Eerlijke verdeling van land en toegang tot financiële ondersteuning zijn essentieel.

Neem contact op met Heldergroen voor een inspirerend gesprek over hoe jouw merk kan bijdragen aan de SDG’s

 

Deze klanten dragen bij aan Sustainable Development Goal 2 Geen honger