1 Geen armoede

De eerste doelstelling gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. In 1990 leefde 37 % van de wereldbevolking (1,75 miljard mensen) van minder dan 1,90 dollar per dag. In 2015 was dat aantal gedaald naar 3 % (736 miljoen mensen). Vooruitgang dus! Maar er is nog veel te doen. Ook omdat 45 % van de wereldbevolking nog steeds leeft van minder dan 5,50 dollar per dag.

Geen armoede gaat over inclusiviteit

Armoede bestrijden gaat ook over het creëren van betere systemen voor sociale zekerheid en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Niemand mag in armoede vervallen door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. En iedereen heeft gelijk recht op economische middelen als land, technologie en (financiële) diensten. Bij natuurrampen of sociaal-economische crisissen moeten arme en kwetsbare mensen extra beschermd worden.

Neem contact op met Heldergroen voor een inspirerend gesprek over hoe jouw merk kan bijdragen aan de SDG’s

 

Deze klanten dragen bij aan Sustainable Development Goal 1 Geen armoede