Met een communicatieconcept verken je nieuwe ruimtes

Hoe zorg je dat de sterke verbinding tussen politie en burgers sterk blijft in een samenleving die in rap tempo verandert? Met met een sterk merkverhaal over innovatie dat intern draagvlak creëert en de hele organisatie handvatten geeft om proactief deze verbinding te realiseren.

BuroGo geeft innovatieve ideeën de ruimte

We lanceerden BuroGo, een fictief dienstverlenend innovatiebureau binnen de Politie. Een intern bureau met één duidelijk doel, de ruim 60.000 politiemedewerkers overtuigen dat BuroGo dé partner is voor het realiseren van hun innovatieve ideeën.

Aansluiten op nieuwe behoeftes in de maatschappij

De Politie is altijd al aanwezig geweest in de haarvaten van de samenleving. Elke dag actief om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Contact van mens tot mens staat hierbij centraal. Maar onze samenleving verandert in een rap tempo. Digitale en sociale innovatie. Nieuwe manieren van communicatie. De normen en waarden rondom privacy en het delen van persoonlijke informatie.

Bij de Politie leeft de behoefte om ervoor te zorgen dat de optimale verbinding tussen agent en burger blijft en nauw aansluit bij een maatschappij die continu in beweging is. Om hier gehoor aan te geven en de doelgroep uit te nodigen hier proactief over mee te denken ontwikkelden wij een intern manifest en bijpassende campagne.

Optimaal in verbinding met de samenleving van nu én morgen

Voor alle dwarsdenkers, opschudders en grensverleggers

In design en tone-of-voice ontwikkelden we een verfrissende stijl die aansluit bij de overkoepelende organisatie maar wel met een eigen signatuur. Iedereen is welkom om onderdeel te worden van BuroGo, om zo samen intern draagvlak te realiseren en extern verandering door te voeren.

Op LinkedIn kunnen werknemers aangeven dat ze naast hun functie bij de Politie, ook een functie hebben als opschudder of gasgever bij BuroGo.

BuroGo is bedacht om on tour te gaan langs diverse innovatiefestivals om zo het thema onder de aandacht te brengen en is dé aanjager voor een open en transparant gesprek bij de Politie.

Geïnspireerd?

Neem contact met ons op of bel voor een verhelderend gesprek 023 8200 250

 

 

Producten

MerkstrategieMerkverhaalMerkmanifest – Interne campagne